Dnes je 02. 04. 2020, svátek má Erika

Pojištění klientů


Cena zájezdů uskutečněných po datu 1.1.2008 zahrnuje tzv. „Balíček-komplet“ pojištění (sdružené cestovní pojištění). Jedná se o pojištění za následující rizika – úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu, připojištění storna zájezdu.
Toto pojištění je sjednáváno skupinově u Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (ČPP, a.s.), Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 639 98 530, internet: www.cpp.cz, email: info@cpp.cz, telefon: +420 957 444 555.


Limity pojistného plnění a pojistné:

Úrazové pojištění:
- smrt následkem úrazu - limit plnění : 25 000,-Kč
- plná invalidita - limit plnění : 50 000,-Kč
- trvalé následky úrazu - limit plnění : 50 000,-Kč

Pojištění zavazadel: 5 000,-Kč
- 1 věc max. - limit plnění : 3 000,-Kč

Pojištění odpovědnosti:
- za škodu na zdraví - limit plnění : 100 000,-Kč
- za škodu na věci - limit plnění : 50 000,-Kč
- za škodu finanční - limit plnění : 10 000,-Kč

Pojištění storna zájezdu:
limit plnění : 80% z účtovaných storno poplatků, max. 5 000,-Kč


Pojistné: 8,-Kč/osobu/den
Platba pojistného se vztahuje na všechny účastníky zájezdu, včetně platících dětí. Pojistné je počítáno za každý započatý den (např. při pobytu v délce trvání 6 nocí/7 dnů je pojistné 7x8,-Kč, tedy 56,-Kč)


Všeobecné pojistné podmínky:

Všeobecné pojistné podmínky ČPP, a.s. pro Sdružené cestovní pojištění jsou k nahlédnutí zde.


V případě pojistné události postupujte následovně:

  • oznamte nám neprodleně tuto skutečnost prostřednictvím e-mailu (lze i telefonicky a následně mailem) v souladu s našimi Všeobecnými podmínkami
  • naše CK Vám v nejkratší možné době po písemném ohlášení pojistné události potvrdí mailem registraci storna
  • připravte si potřebné doklady (např. v případě storna zájezdu z důvodu nemoci lékařskou zprávu)
  • doklady vystavované naší CK, např. formulář Oznámení škodní události, potvzení o zaplacení zájezdu, vyúčtování storna, Všeobecné podmínky atd., Vám budou zaslány poštou na Vámi uvedenou adresu po skončení pobytu
  • s vyplněným formulářem a potřebnými doklady se obrátíte přímo na příslušnou pojišťovnu (ČPP, a.s.), u které budete uplatňovat pojistné plnění


 
© 2007 Magdaléna Sinkule tvorba www stránek emocio