Dnes je 27. 01. 2023, svátek má Ingrid
Chcete si nechat zasílat aktuální informace o nabídce našich pobytů a kurzů? Zadejte svůj e-mail do formuláře zde.


Podmínky účasti na vzdělávacích akcích – Montessori kurzech


1. Přihlášení a platební podmínky

 • Závazně přihlásit na naše semináře se můžete zasláním vyplněného formuláře přihlášky na adresu kontakt@dovolenasdetmi.cz. Přihlášku Vám zašleme na požádání.
 • Potvrzení vaší registrace na seminář a platební informace vám pošleme po obdržení vyplněné přihlášky e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Poté je nutné nejpozději do 7 dnů (není-li stanoveno jinak) uhradit v plné výši účastnický poplatek (kurzovné), jinak bude vaše registrace zrušena. Při znovuobnovení rezervace stejného termínu je účtován jednorázový manipulační poplatek ve výši 121,-Kč.
 • V případě naplnění kapacity semináře (rozhoduje pořadí přihlášení) vás budeme neprodleně informovat o dalším možném postupu – vašem uvedení a pořadí na seznamu náhradníků, možnosti volby jiného termínu atd.


2. Zrušení účasti a storno podmínky

Vaše přihlášení na seminář se v momentě přijetí přihlášky, resp. uhrazení platby kurzovného stává závazným.

 • Svoji účast můžete zrušit zasláním e-mailu na adresu kontakt@dovolenasdetmi.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu a zrušení vaší účasti vám bude zasláno bez zbytečného odkladu. Vaše registrace na seminář bude také zrušena, pokud do stanoveného data od potvrzení registrace neuhradíte účastnický poplatek.
 • Zrušíte-li svou účast na semináři v období delším než 30 kalendářních dnů před konáním semináře, bude vám účtován manipulační poplatek ve výši 363,-Kč/osoba.
 • Zrušíte-li svou účast na semináři v období 15 – 30 kalendářních dnů před konáním semináře, bude vám účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny semináře.
 • Zrušíte-li svou účast na kurzu později než 15 kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.
 • Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, je možné poslat za sebe náhradníka/náhradnici (týká se pouze úvodního kurzu).
 • V případě zrušení účasti před zaplacením kurzovného a znovuobnovení rezervace v rámci jednoho termínu je účtován jednorázový manipulační poplatek ve výši 121,-Kč.


3. Další ustanovení

 • V ceně semináře jsou tištěné studijní materiály dle úvahy lektorky. Cestovné, ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
 • Účastník/účastnice obdrží při plné účasti na semináři na závěr semináře osvědčení o absolvování semináře.
 • Na seminář není možné s sebou vzít dítě (děti), ani není možné, aby pobývaly pod dozorem jiné osoby v přilehlých prostorách.
 • Magdaléna Sinkule (dále jen pořadatel) si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání akce, v nutném případě i úplné zrušení akce z organizačních důvodů.
 • Pořadatel se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí na kontakty uvedené v přihlášce. V případě změny termínu konání semináře účastník dostane možnost zúčastnit se semináře v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za seminář v plné výši.
 • Pořizování fotografií pro vlastní potřebu v průběhu kurzu je dovolené, zvukové či video záznamy kurzu nikoli.
 • Účast na pokračovacích seminářích je možná pouze v případě absolvování úvodních seminářů.
 • Všechny osobní údaje poskytnuté klientem budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Pořadatel prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně. Pravidla Ochrany osobních údajů najdete zde.


 
© 2007 Magdaléna Sinkule        tvorba www stránek emocio